A.P平衡課程

頸、肩、腰、背、膝等等的不適,以及姿勢不佳(駝背),想從身體最根本處去改善的您。

時   間 30 min / 60 min / 90 min

美腿課程

幫助骨盆安定及腿部平衡

時   間 90 min

小臉課程

通過對頭部與臉部施術,可改善壓力或生活習慣引起對頭部的壓迫,使頭部及週邊部位達到放鬆。

時   間 30 min

指壓按摩課程

對於身體倦怠,極度疲勞,想立即改善的您

時   間 30 min / 60 min / 90 min

腿部淋巴課程

對於腿部水腫及循環代謝差,想立即改善的您

時   間 30 min / 60 min / 90 min

腳底按摩課程

對於腳部疲勞、水腫以及宿醉,想立即改善的您

時   間 30 min / 60 min / 90 min

全身油壓課程

透過深度精油技法,來達到健康與美麗的淨化

時   間 60 min / 90 min

全身塑型課程

搭配精油按摩,讓您感到輕盈、舒暢!!

時   間 90 min / 120 min